Březen 2009

//_PřiHLášENí + 1. KOLO

29. března 2009 v 14:47 //_ VGS _ //
SouTěžíCí :


Tak TaDy Je ZaDáNí DO PrVNíHO KoLA :
//_ CO? _ COLoRku
//_ vyberTe si z TěCHto
a VycoLoRiZujTe..
//_HoTové DíLo Uložte jsem
//_a Pak DO KoMenTů

ODeVzDáVejTE DO
4.4.2009
do 15:00


COLORKY:
_vyberte si jaký chcete_
_Kdo By Se CHtěL JešTě PříHLáSit Má PoSLedNí MožNOsT_
( ať pisNe DO KoMentů )


DiPloMy // 4 BLeskoVka //

29. března 2009 v 14:03 ○○ FOR YOU ○○

FOR DANDY :
FOR FREYA-IDUN :

FOR *P@jUl€nQ@* :
FOR Mishaok :
FOR Terča :
FOR Teríík :
FOR Kattynka :
FOR Aryana :
FOR Wejjunka :
FOR J!TCH! :
FOR keks :
FOR M.inusK.a :
FOR Janinka :
PROMIN, NEŠLO MI TO JSEM NEJAK VLOZIT.. VYZVEDNI SI HO //_TADY_//


FOR Majdulinka :

FOR KiKuShKa :

//_1, priHLáška

25. března 2009 v 19:31 //_ VGS _ //
CAuTe_VšiCHNi_PríZNiVci_VeLkýCh_GrAFIcKýCH_SOuTěžíCH_ROzHODLa_JSeM_Jí_ZALožiT_TaKé_a_tO S_tOHo_důVODu_že_SAMa_JSem:PříHLášEná_ TADY _DOuFám_že_sE Vás_CO_NEjVíC_PřiHLáSí_DáVám_Vám_NA_tO_TEjDEN_

Tady je PřiHLášKa:
1, Jméno ?
2, BLog ?
3, JAký Máš ProGraM ?

PisNěTe KDo Má ZáJEM_NEBuDOu TO TěžKý úKoLy_to Se NEBOjTe_
čeKám..

- 4. BLesKoVKa *** THE END ***

25. března 2009 v 19:21 ○○ BLesKoVKy ○○


1 , Zapojíš se DO VGS?
2, Mlsáš čoKoLáDU?
3, JAk Moc sE ti tU LíBí oD 0-10..?
4, ObLíBená PísNička?
5, ZpíVáš SI dOMA?
6, a Když Jo TAk co NEjRAdši?
7, TancuJeš RáD/A:?
8, JAKej BYL DNeskA DEn?
9, PrEZDIvKa + CO NA DIPloM
10, StaV se JEšTě _ :)


- MiLey CyRus - True FriENd

25. března 2009 v 18:01 ○○ KaRaoKe ○○


We sign our cards and letters B.F.F
You've got a million ways to make me laugh(yeah)
Your looking out for me you've got
my back
It's so good to have you around
You know the secrets i could never tell
And when I'm quiet you break through my shell
Don't feel the need to do a rebel
yell
Cause you keep my feet on the ground

Your a True Friend
Your here till the end
You pull me aside when something ain't right
You talk with me now and into the
night
Till it's alright again your a
True Friend

You don't get angry when i change
the plans
Somehow your never out of second
chances
Won't say '' I told you'' when I'm
wrong again
I'm so lucky(yeah)that i found

A True Friend
Your here till the end
You pull me aside when something
[True Friend lyrics on http://www.metrolyrics.com]

ain't right
You talk with me now and into the
night
Till it's alright again

(BRIDGE)
True Friends will go to the ends of
the earth
To find the things you need
Friends hang on through the ups and
the downs
Cause they've got someone to believe in

A True Friend your here till the end
You pull me aside when something
ain't right
You talk with me now and into the
night
No need to pretend
(your a true friend)
Oh a True Friend
Your here till the end
You pull me aside when something
ain't right
You talk with me now and into the
night
Till it's alright again

Your a True Friend
Your a True Friend
Your a True Friend

PřeKlAD :
Instrumental)
To je pravda
My znamení našich karet a dopisy B.F.F
Máte milion způsobů, jak se mi smát (jo)
Vaše Dávejte si pozor na mě, že jste dostal
záda
Je to tak dobře, že jste kolem
Víte, tajemství i nemohl nikdy říct
A když jsem vás ticho prolomit mé skořápce
Necítí potřebu udělat rebelka
zařvat
Protože si udržet nohy na zemi

Váš věrný přítel
Vaše zde až do konce
Ty mě stranou, když něco není v pořádku
Mluvíš se mnou a do
noc
Till je to v pořádku opět vaše jeden
Pravda Přítel

Nemusíte se zlobit, když jsem změnu
plány
Nějak vaše nikdy z druhé
šance
Nebude říkat''''Já ti to říkal, když jsem
Zase špatně
Jsem tak šťastný (jo), které jsem našel

A pravda, příteli
Vaše zde až do konce
Ty mě stranou, když něco
[Pravda Přítel texty o http://www.metrolyrics.com]

není v pořádku
Mluvíš se mnou a do
noc
Till je to zase v poradku

(Bridge)
Pravda Přátelé půjdou do konce
Země
Chcete-li zjistit, co budete potřebovat
Přátelé viset přes UPS a
se vyprazdňuje
Protože mám někoho, kdo věří v

A Pravda Přítel vašeho zde až do konce
Ty mě stranou, když něco
není v pořádku
Mluvíš se mnou a do
noc
Není třeba předstírat
(váš skutečný přítel)
Ó věrný přítel
Vaše zde až do konce
Ty mě stranou, když něco
není v pořádku
Mluvíš se mnou a do
noc
Till je to zase v poradku

Váš věrný přítel
Váš věrný přítel
Váš věrný přítel

- LiLy Allen - The Fear

25. března 2009 v 17:56 ○○ KaRaoKe ○○
I want to be rich and I want lots of money
I don't care about clever I don't care about funny
I want loads of clothes and fuck loads of diamonds
I heard people die while they are trying to find them

I'll take my clothes off and it will be shameless
'Cuz everyone knows that's how you get famous
I'll look at the sun and I'll look in the mirror
I'm on the right track yeah I'm on to a winner

Chorus
I don't know what's right and what's real anymore
I don't know how I'm meant to feel anymore
When we think it will all become clear
'Cuz I'm being taken over by The Fear

Life's about film stars and less about mothers
It's all about fast cars and passing each other
But it doesn't matter cause I'm packing plastic
And that's what makes my life so fucking fantastic

And I am a weapon of massive consumption
And it's not my fault it's how I'm program to function
I'll look at the sun and I'll look in the mirror
I'm on the right track yeah I'm on to a winner

Chorus
I don't know what's right and what's real anymore
I don't know how I'm meant to feel anymore
When we think it will all become clear
'Cuz I'm being taken over by The Fear

Bridge
Forget about guns and forget ammunition
Cause I'm killing them all on my own little mission
Now I'm not a saint but I'm not a sinner
Now everything is cool as long as I'm getting thinner

Chorus
I don't know what's right and what's real anymore
I don't know how I'm meant to feel anymore
When we think it will all become clear
'Cause I'm being taken over by fear


PřeKlAD :
Chci být bohatá a chci hodně peněz
Nestarám se o chytrost ani o zábavu
Chci spousty oblečení a kurevsky hodně diamantů
Slyšela jsem,že lidi umíraj, když se je snaží najít

Odložím své šaty a bude to nestoudné
Protože všichni vědí, že tak se stane člověk slavným
Kouknu se ke slunci a kouknu se do zrcadla
Jsem na správné cestě, jo, já budu vítěz

Chorus
Nevím, co je správné a co je ještě reálné
Už nevím, jak mám ještě něco cítit
Kdy si myslíš, že všechno bude jasné?
Protože mě si převzal Strach

Život je o filmových hvězdách a méně o matkách
Je to všechno o rychlých autech a pomlouvání ostatních
Ale to nevadí, protože já balím plasty
A to dělá můj život tak zasraně fantastický

A já jsem zbraň hromadného ničení
A není to moje vina,jsem naprogramovaná tak fungovat
Kouknu se ke slunci a kouknu se do zrcadla
Jsem na správné cestě, jo, já budu vítěz

Chorus
Nevím, co je správné a co je ještě reálné
Už nevím, jak mám ještě něco cítit
Kdy si myslíš, že všechno bude jasné
Protože mě si převzal Strach


Zapomeňte na zbraně a střelivo
Protože já je zabíjím všechny,na mé vlastní malé misi
Teď nejsem svatá, ale nejsem ani hříšník
Teď je všechno skvělý,tak dlouho dokud budu hubnout

Chorus
Nevím, co je správně a co je ještě reálné
Už nevím, jak mám ještě něco cítit
Kdy si myslíš, že všechno bude jasné?
Protože mě si převzal Strach

- Jonas Brothers - S.O.S

25. března 2009 v 17:50

Told you I made dinner plans
For you and me and noone else
That don't include your crazy friends
Well I'm done
With awkward situations empty conversations

Oh This is an S.O.S.
Don't wanna second guess,
This is the bottom line
It's true
I gave my all for you,
now my heart's in two
And I can't find the other half
It's like I'm walking on broken glass,
better believe I bled
It's a call I'll never get

So this is where the story ends
A conversation on IM
Well I'm done
with Texting,
Sorry for the miscommunication

Oh This is an S.O.S.
Don't wanna second guess,
This is the bottom line
It's true
I gave my all for you,
now my heart's in two
And I can't find the other half
It's like I'm walking on broken glass,
better believe I bled
It's a call I'll never get

Next time I'll see you
I'm giving you a high five
cause hugs are over rated, just FYI

Oh This is an S.O.S.
Don't wanna second guess,
This is the bottom line
It's true
I gave my all for you,
now my heart's in two
(yeah)

Oh This is an S.O.S.
Don't wanna second guess,
This is the bottom line
It's true
I gave my all for you,
now my heart's in two
And I can't find the other half
It's like I'm walking on broken glass,
better believe I bled
It's a call I'll never get

PřeKLAd:
Pozval jsem tě na večeři
Jen ty a já a nikdo jiný
Neměli u toho být
Ty tvoje bláznivý kamarádky
Mám dost
Trapných situací
A prázdných slov

Oooo, volám S.O.S.
Nebudu se už na to dál dívat
Došli jsme až na krajní mez
Je pravda, že jsem ti dal všechno
Teď se moje srdce rozpadlo na dva kusy
A nemůžu najít druhou půlku
Je to stejné, jako bych chodil po střepech
Věř mi, že jsem pěkně krvácel
Kvůli zavolání, které nikdy nepřijde

Tak tedy končí náš příběh
Rozhovorem přes IM (Instant Messenger)
Mám už dost SMSek
Omluv špatné spojení

Oooo, volám S.O.S.
Nebudu se už na to dál dívat
Došli jsme až na krajní mez
Je pravda, že jsem ti dal všechno
Teď se moje srdce rozpadlo na dva kusy
A nemůžu najít druhou půlku
Je to stejné, jako bych chodil po střepech
Věř mi, že jsem pěkně krvácel
Kvůli zavolání, které nikdy nepřijde

Příště, až tě uvidím
Klidně tě dám mezi nejlepších pět
To objetí jsme přecenili
Jen pro tvou informaci

Oooo, volám S.O.S.
Nebudu se už na to dál dívat
Došli jsme až na krajní mez
Je pravda, že jsem ti dal všechno
Teď se moje srdce rozpadlo na dva kusy

Yeah

Oooo, volám S.O.S.
Nebudu se už na to dál dívat
Došli jsme až na krajní mez
Je pravda, že jsem ti dal všechno
Teď se moje srdce rozpadlo na dva kusy
A nemůžu najít druhou půlku
Je to stejné, jako bych chodil po střepech
Věř mi, že jsem pěkně krvácel
Kvůli zavolání, které nikdy nepřijde
Zavolání, které nikdy nepřijde
Zavolání, které nikdy nepřijde

- Cascada - Everytime We Touch

25. března 2009 v 17:39 ○○ KaRaoKe ○○
I still hear your voice when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dreams (my dreams).
Forgive me my weakness,
But I don't know why,
Without you it's hard to survive.

'Cause everytime we touch,
I get this feeling.
And everytime we kiss,
I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last.
'Need you by my side.
'Cause everytime we touch,
I feel the static.
And everytime we kiss,
I reach for the sky.
Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go.
'Want you in my life.

Your arms are my castle,
Your heart is my sky,
They wipe away tears that I cry (I cry).
The good and the bad times,
We've been through them all,
You make me rise when I fall.

'Cause everytime we touch,
I get this feeling.
And everytime we kiss,
I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last.
'Need you by my side.
'Cause everytime we touch,
I feel the static.
And everytime we kiss,
I reach for the sky.
Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go.
'Want you in my life.

'Cause everytime we touch,
I get this feeling.
And everytime we kiss,
I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last.
'Need you by my side.

PřeKLAD :
Stále slyším tvůj hlas, když spíš vedle mě
Stále cítím tvůj dotek v mých snech
Odpusť mi moje slabosti
Ale nevím proč
Bez tebe je těžké přežít

Protože kdykoliv se dotkneme
Dostávám ten pocit
A kdykoliv se políbíme
Přísáhám, že bych mohla létat
Necítíš moje srdce, které bije rychle?
Chci, aby to trvalo
Potřebuju tě na svojí straně
Protože kdykoliv se dotkneme
Cítím klid
A kykoliv se políbíme
Dosáhnu na nebe
Neslyšíš moje srdce bít tak?
Nemůžu nechat tě jít
Chci tě ve svém životě

Tvoje paže jsou můj hrad
Tvoje srdce je mé nebe
Utírají slzy, které pláču
Dobré a špatné časy
Všechny jsme překonali
Zdviháš mě, když padám

Protože kdykoliv se dotkneme
Dostávám ten pocit
A kdykoliv se políbíme
Přísáhám, že bych mohla létat
Necítíš moje srdce bít rychle?
Chci, aby to vydrželo
Potřebuju tě na svojí straně
Protože kdykoliv se dotkneme
Cítím klid
A kdykoliv se políbíme
Dosáhnu na nebe
Neslyšíš moje srdce bít tak?
Nemůžu nechat tě odejít
Chci tě ve svém životě

Protože kdykoliv se dotkneme
Dostávám ten pocit
A kdykoliv se políbíme
Přísáhám, že bych mohla létat
Necítíš moje srdce bít rychle?
Chci,aby to vydrželo
Potřebuju tě na svojí straně

- 3 .BlEskAJDa *** THE END ***

23. března 2009 v 15:57 ○○ BLesKoVKy ○○

1, JaKý Je DNeskA DEn?
2, Si u Mě Na BLoGu PoPrVý?
3, TvoJE NEjObLíbenější PísNičKa a interpRet?
4, Máš RáD/a GraFicKé SOutěže?
5, LíBí se Ti TaDY?
6, Si tu PoPrvý?
7, PřeZdiVka + Co Na DIPLoM
8, StaV se JEšTě NěKDy..

-DIPLOMY // 2 // BLESKovka

23. března 2009 v 15:38 ○○ FOR YOU ○○
Táák tady jsou : ...


A SPOLEČNEJ :

díky za účast ..

-BaSshunTer _I can walk on water, I can fly

22. března 2009 v 19:26 ○○ KaRaoKe ○○

I will never be afraid again
I will keep on fighting til' the end
I can walk on water I can fly
I will keep on fighting til' I die

I will never be afraid again
I will keep on fighting til' the end
I can walk on water I can fly
I will keep on fighting til' I die

Lalalalala-la...

PřeKlaD:

Nikdy se znovu nebudu bát
budu bojovat až do konce
Můžu chodit po vodě, můžu lítat
budu bojovat dokud neumřu

Nikdy se znovu nebudu bát
budu bojovat až do konce
Můžu chodit po vodě, můžu lítat
budu bojovat dokud neumřu

Lalalalala-la...

-Avril Lavinge and Leona Lewis -l will be

22. března 2009 v 10:58 ○○ KaRaoKe ○○

There's nothing I could say to you
Nothing I could ever do to make you see
What you mean to me

All the pain, the tears I cried
Still you never said goodbye and now I know
How far you'd go

I know I let you down
But it's not like that now
This time I'll never let you go

I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart

All my life, I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

I thought that I had everything
I didn't know what life could bring
But now I see, honestly

You're the one thing I got right
The only one I let inside
Now I can breathe, coz you're here with me

And if I let you down
I'll turn it all around
Coz I will never let you go

I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart

All my life, I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

Coz without you I can't sleep
I'm not gonna ever, ever let you leave
You're all I've got, you're all I want
Yeah...

And without you I don't know what I'd do
I can never, ever live a day without you
Here with me, do you see,
You're all I need

And I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart

All my life (my life), I'll be with you forever (forever)
To get you through the day
And make everything okay

I will be, all that you want (I'll be)
And get myself together (get myself together)
Coz you keep me from falling apart

And all my life, you know I'll be with you forever (all my life)
To get you through the day
And make everything okay

- KaRaoKe

22. března 2009 v 10:52 ○○ KaRaoKe ○○
  • NapišTe Mi JaKou PísNičKu bY JsTe JseM CHtěLi
  • a Já Jí Jsem PoKuSím Dát

LaMa

22. března 2009 v 9:48 ○○ PiCtiKy ○○chceš se zasmát?
koukni se na lamu
počkej až se ti to načte
a pak klikni na lamu
LAMA